راهنمای شرکت در جشنواره

کاربران گرامی

جهت بهرمندی از مزایای سامانه و شرکت در جشنواره حتما پیش از اقدام به پرداخت قبض و خرید شارژ در سامانه ثبت نام نموده و سپس وارد سامانه شوید تا امتیازات لازم برایتان در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه امتیازات کاربران:

کاربر شخصی

  1. پرداخت هر قبض: 1 امتیاز
  2. خرید هر 1000 تومان شارژ: 2 امتیاز
کاربر شخصی با کسب حداقل 100 امتیاز امتیاز، در جشنواره شرکت داده خواهد شد


دفاتر پیشخوان دولت،دفاتر پست و کافی نت ها

  1. پرداخت هر قبض: 1 امتیاز
  2. خرید هر 1000 تومان شارژ: 2 امتیاز
مراکز شهری با کسب حداقل 15000 امتیاز، در جشنواره شرکت داده خواهند شد.
مراکز روستایی با کسب حداقل 5000 امتیاز، در جشنواره شرکت داده خواهند شد.
ثبت نام